2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ ALIMI İLANI
Duyuruya Ait Ekler
 

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN

BAŞVURU, KABUL VE KAYIT KOŞULLARI

GENEL İLKELER

A-Başvuracak adayların:

Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;

           

1) Yabancı uyruklu olanların,

2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının aldığı 5203 sayılı Kanunla Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin,

3) Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra TC vatandaşlığına geçen lise öğreniminin son üç yılını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayan çift uyrukluların,

4) TC uyruklu olup lise öğreniminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların,

5) KKTC uyruklu olup KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanların,

6) KKTC uyruklu olup 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların başvuruları kabul edilecektir.

7) Üniversitemiz Tıp Fakültesi ve Eczacılık Fakültesine müracaat edecek adayların, kendi ülkelerindeki üniversite giriş sınavı veya lise diploma notu yanı sıra ülkemizdeki devlet üniversitelerinin yabancı uyruklu öğrencilere yönelik yapmış olduğu kabul sınavına girmiş ve en az 100 üzerinden 50 puan almış olmaları gerekir.

 

Başvurular tüm belgeler Türkçe olarak Dicle Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na posta/kargo yoluyla ya da kişisel olarak yapılır. Öğrenci en fazla 4 tercih yapabilir.

 

B-Başvuru için gerekli belgeler: 

  1. Yabancı Uyruklu Öğrenciler için Başvuru Formu: Farklı fakülte ve yüksekokulların birden fazla programına başvurulması halinde bile, yalnız bir başvuru formu doldurulur (başvuru formuna Dicle Üniversitesi genel ağ sayfasından ulaşılabilir).
  2. Lise diplomasının noter ya da Türkiye Büyükelçiliği/Konsolosluğu onaylı Türkçe örneği:

(Adayların lise diplomalarının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığından ya da ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliğinden / Konsolosluğundan alınabilecek “Denklik Belgesi” de kayıt sırasında istenecektir.)

  1. Not Belgesi (transkript): Adayların, lisede aldıkları dersleri ve notlarını gösterir ve Lise Müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not belgelerini kapalı zarf içinde sunmaları gerekmektedir. (Not durum belgesi Türkçe değilse Türkçe’ye çevrilmiş Noter/Türkiye Büyükelçiliği/Konsolosluğu onaylı kopyası da not durum belgesi ile birlikte sunulmalıdır.)
  2. Aşağıda belirtilen sınavlardan herhangi birine ait sınav sonuç belgesinin Noter/Türkiye Büyükelçiliği/Konsolosluğu onaylı örneği,

 5-   Pasaportun Türkçe’ye çevrili Noterden/Türkiye Büyükelçiliğinden / Konsolosluğundan onaylı fotokopisi,

 

C- Başvuru tarihleri ve başvuru adresi:

·       Başvurular 15 Haziran – 24 Temmuz 2015 tarihleri arasında Dicle Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Kampus / DİYARBAKIR-TÜRKİYE adresine posta/kargo yoluyla ya da kişisel olarak yapılır.

·       (Tel: +90 412 241 10 00/ 2213)

 

Başvuruların Değerlendirilmesi

Başvuru için geçerli sınavların herhangi birinden Üniversite Senatosunun kabul ettiği puanın altında puan alanlar ile diğer başvuru koşullarını taşımayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz. Adayların başvuruları, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından değerlendirilir.

 

 Tıp Fakültesi ve Eczacılık Fakültesine yerleştirmeler, Ülkemizdeki devlet üniversitelerinin yabancı uyruklu öğrencilere yönelik yapmış olduğu YÖS sonuçlarına göre, diğer fakülte ve yüksekokullarımızda ise üniversite giriş sınavı statüsünde olan sınavlar veya lise diploma / lise bitirme sınavı sonuçlarına göre yukardan aşağıya doğru sıralanarak ülke barajı da dikkate alınarak kontenjan dâhilinde yapılacaktır.

Lise diploma notu / lise bitirme sınavlarının geçerlilik sürelerinde bir sınırlama bulunmamaktadır. Üniversite giriş sınavı statüsünde olan sınavların geçerlilik süresi ise iki yıldır.

Türkçe yeterlik

(1) Öğretim dili Türkçe olan programlara kabul edilen adayların kaydolduktan sonra öğrenimlerine başlayabilmeleri için T.C. Üniversitelerine bağlı Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER), Üniversitemiz Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Resmi veya Özel Türkçe öğretimi/kursu veren kurumların yapmış oldukları Türkçe Yeterlik sınavında yeterli puan almaları gerekir.

Ortaöğrenimini Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Türk liselerinde tamamlayan adaylar ile Türkiye de herhangi bir yükseköğretim kurumundan  mezun olanların Türkçesi yeterli olarak kabul edilir.

(2) Adaylardan;

a) A Düzeyi :Türkçesi yeterli olanlar (60 ve üzeri puana sahip adaylar) öğrenimlerine hemen başlarlar;

b) B Düzeyi: Türkçesi kısa zamanda yeterli duruma gelebilecek olanlar (50 ve 60 aralığındaki bir puana sahip adaylar) öğrenimlerine devam ederken Türkçelerini ilerletmekle yükümlüdürler. Bu adaylar mezuniyete kadar A düzeyinde Türkçe yeterliliğine sahip olduğunu belgelendirmek zorundadır.

c) C Düzeyi :Türkçesi yetersiz olarak değerlendirilenler. Bu adaylar, Dicle Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi; T.C.Üniversitelerine bağlı Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER), Türkçe öğretimi yapan MEB’e bağlı resmi veya MEB onaylı özel eğitim-öğretim kurumlarında uygulanan Türkçe Öğretim Kurslarına devam edeceklerdir. Kurs sonucunda (A) ve (B) düzeyinde puan alanlar kayıt olduğu programa doğrudan başlarlar, (A) ve (B) düzeyinde puan alamayan öğrenciler ise eğitim-öğretim yılı başında Dicle Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından yapılan Türkçe Muafiyet Sınavına girmek zorundadırlar. Bu sınavda da en az (B) düzeyinde puan alamayanlar yeniden Türkçe eğitimi veren hazırlık kurslarına devam etmek zorundadırlar. Türkçe Hazırlık sınıfına devam eden öğrenciler, en fazla iki yıl izinli sayılacaklardır.

Ülke Barajı

Kontenjan ayrılan birimlere kabul edilen aynı ülke uyruklu adayların sayısı, ilgili fakülte veya yüksekokula bağlı programların kontenjan toplamının % 20’sini geçemez. İlgili programa başvuran başka ülke uyruğunda adayın olmaması durumunda ise % 20’lik baraj göz önünde bulundurulmayacaktır.

 Sonuçların duyurulması

Sonuçlar internet ortamında duyurulur.  Ayrıca, Üniversitemize kabul edilen adaylara Dicle Üniversitesi tarafından bir kabul mektubu gönderilir. Adayların, bu mektup ile birlikte ülkelerindeki (veya en yakın) Türkiye Büyükelçiliğine/Konsolosluğuna giderek “Öğrenim Vizesi” almaları gerekmektedir. Bu vize, Türkiye’ye giriş yapmak ve üniversiteye kayıt yaptırmak için mutlaka gereklidir.

2015-2016 YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KAYIT TAKVİMİ

15 Haziran 2015

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Başvuru Başlangıç Tarihi

24 Temmuz 2015

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Başvuru Bitiş Tarihi

07 Ağustos 2015

Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin İlanı