Pedagojik Formasyon Ön Kayıt Duyurusu
Duyuruya Ait Ekler
 

PEDAGOJİK FORMASYON DUYURUSU

 

11.11.2015 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Toplantısı Kararı gereği, 2015-2016 eğitim-öğretim yılı itibariyle son sınıfta bulunup mezuniyet aşamasında olan öğrenciler ile mezunlar için başlatılacak Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı dahilinde Üniversitemize ayrılan 250 kişilik kontenjan için ekteki alanlar için Ön Kayıt yapılacaktır.