10. DENEY HAYVANLARI KULLANIM SERTİFİKASI EĞİTİM PROGRAMI
Duyuruya Ait Ekler
 

10. DENEY HAYVANLARI KULLANIM SERTİFİKASI EĞİTİM PROGRAMI

 

Eğitim Programı:

DÜSAM koordinatörlüğünde DHADEK tarafından 2-12 Ekim 2017 tarihlerinde Araştırıcılara Yönelik (B kategorisi) Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası programı düzenlenecektir.

Bu eğitim programının amacı deney hayvanları ile yapılacak bilimsel araştırmada, öğretimde, sağlık uygulamalarında çalışacak kişilerin gerekli bilgi-beceriye sahip olmasını ve deney hayvanlarına karşı etik ilkeleri gözetmesini sağlamaktır.

Kursiyerlere deney hayvanlarına yaklaşımda uymaları gereken mevzuat, etik ilkeler, hayvanların özellikleri (anatomisi, fizyolojisi, histolojisi, biyokimyası), hayvan refahı, hayvan bakım ve beslenmesi, iş güvenliği ile ilgili bilgiler verilecektir. Bu eğitim programında başarılı olanlar “Araştırmacılara Yönelik (B kategorisi) Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası” almaya hak kazanacaktır.

Kurs Programı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün 12.12.2007 tarih ve 2007/11 sayı ile yayımlanan “Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programına Dair Genelgesi” esas alınarak hazırlanmıştır.

Teorik dersler ve sınavlar Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi seminer salonunda, uygulama dersleri ise Dicle Üniversitesi Sağlık Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜSAM) Laboratuvarlarında gerçekleştirilecektir. Eğitim alınacak hayvan türleri fare, sıçan ve tavşan olacaktır.

Deney Hayvanları Kullanım Sertifika Programında derslerde %80 devam zorunluluğu vardır. Kurs sonunda yapılacak olan sınavdan 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylar başarılı sayılacaktır.

 

Eğitimin Gün Ve Saatleri

2-12 Ekim 2017 tarihleri arasında 10 gün sürecek olan eğitim programında 40 saat teorik 40 saat pratik olmak üzere toplam 80 saat ders görülecektir. Dersler 08:30-17:30 arasında görülecektir.

 

Önemli Tarihler

ÖN KAYIT       TARİHLERİ : 4 - 22 Eylül 2017

KESİN KAYIT TARİHLERİ   : 18-22 Eylül 2017

KURS TARİHİ                      : 2-12 Ekim 2017

 

Ön Kayıt

Eğitim Programına ön kayıt esnasında; katılımcıların http://www.dicle.edu.tr/dusam adresinde duyurular kısmında bulunan başvuru formunu doldurması ve DÜSAM Müdürlüğünün belirtilen Ziraat Bankası hesabına yatırılan ön kayıt ücretinin makbuzuyla beraber DÜSAM Sekreterliğine başvurmaları gerekmektedir. Ön kayıt 4-15 Eylül 2017 tarihleri arasındadır. Bu tarihler sonrasında yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Ön kayıt ücreti 70 TL dir.

 

Kesin Kayıt

Kursa kabul edildikleri kendilerine bildirilen kursiyerler, 18-22 Eylül 2017 tarihleri arasında kayıt ücretlerinin banka dekontunu DÜSAM sekreterliğine teslim etmesiyle (elden veya mail ile) kayıtlarını tamamlayacaklardır. Ön kayıt yaptırıp kesin kayıt yaptırmayan adayların ön kayıt ücretleri geri iade edilmeyecektir. Kesin kayıtlar ön kayıt sırasına göre yapılacaktır.

 

Katılım Ücretleri

Katılımcı sayısı 40 olacaktır (Dicle Üniversitesi personeli ve öğrencileri önceliklidir).

Öğrenci                               : 400 TL

Kurum Personeli                 : 500 TL

Kurum Dışı Personel           : 550 TL

 

Hesap Numarası

Ziraat Bankası Diyarbakır Şubesi

IBAN No:TR02 0001 0000 9163 3281 3150 01

ALICI:DÜSAM MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

İletişim

Adres: Dicle Üniversitesi Sağlık Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (DÜSAM)  Etik Kurul Sekreterliği.

Telefon: 0412-2488431 Dahili: 3956

e-mail: dusam@dicle.edu.tr