International Training Workshop on Drip Irrigation and Fertigation” (Damla Sulama ve Fertigasyon)
Duyuruya Ait Ekler
 

We are pleased to invite you to participate “International Training Workshop on Drip Irrigation and  Fertigation”  which will be held on September 25-29, 2017 at Dicle University, Agricultural Faculty, Diyarbakir, TURKEY.

Fakültemiz Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü tarafından 25-29 Eylül 2017 tarihinde, “International Training Workshop on Drip Irrigation and Fertigation” (Damla Sulama ve Fertigasyon) isimli uluslararası eğitim çalıştayı düzenlenecektir.