FORMASYON Açık Kontenjan Duyurusu
Duyuruya Ait Ekler
 

 

DİCLE ÜNİVERSİTESİ ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON AÇIK KONTENJAN İÇİN KAYIT ŞARTLARI

(500 KİŞİLİK AÇIK KONTENJAN İÇİN)

1-      Aşağıda belirtilen bölümlerden toplam 500 kişilik açık kontenjan bulunmaktadır.

2-      Kayıtlar Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesinde 4-7 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. (Kayıtlar 09:00 – 16:30 saatleri arası yapılacaktır).

3-      2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında ekteki tabloda bulunan bölümlerin 3. ve 4. Sınıf öğrencileri ile mezunlar başvurabilecektir.

4-      İlahiyat Programının Kontenjanından başvuracak İLİTAM öğrencilerinin 1 ve 2. Sınıf ile diğer tüm dönemlerin notlarını da transkriptlerine işletmiş ve Genel Not ortalamasına yansıtmış olmaları gerekmektedir. Başka türlü işleme alınmayacaktır.

5-      Ön kayıt Müracaatları alındıktan sonra başvurular YÖK’ün Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına ilişkin belirlediği usul ve esaslar ile Dicle Üniversitesi Senatosunun belirlediği kriter ve kontenjanlar dahilinde yerleştirmeler yapılacaktır.

6-      Kesin kayıt hakkı kazanan adayların ders muafiyetleri, eğitim-öğretimin başlayacağı ilk hafta içinde yapılıp, kesinlikle daha sonra yapılmayacaktır.

7-      Muafiyetler için; Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Okullarda, Özel Kurumlarda ve Kur’an Kursu Öğreticiliği yapmış/yapanların1 yıl çalışmış olmaları ve Milli Eğitim Müdürlükleri ile Müftülüklerden alınacak onaylı belge ile belgelemek zorunludur.

8-      Program ücreti 2.220 TL olup, ilk taksidi olan 1.140 TL kesin kayıt tarihlerinde ikinci taksit olan 1.080 TL ise 15-26 OCAK 2019 tarihleri arasında yatırılacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM

ALMANCA

ARAPÇA

BEDEN EĞİTİMİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİYOLOJİ

COĞRAFYA

ÇOCUK GELİŞİMİ

DİN KÜLT. VE AHL. BİLGİSİ / İMAM- HATİP LİSESİ MES. DERSLERİ

ELEKTRİK / ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

FELSEFE

FİZİK

GAZETECİLİK

GÖRSEL SANATLAR/RESİM

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ

HARİTA-TAPU KADASTRO/HARİTA-TAPU KADASTRO TEKNİĞİ

İNGİLİZCE

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ / YAPI TASARIMI

KİMYA / KİMYA TEKNOLOJİSİ

LABORATUVAR HİZMETLERİ

MADEN TEKNOLOJİSİ

MAKİNA TEKNOLOJİSİ/MAKİNA KALIP

MATEMATİK

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MÜZİK

PSİKOLOJİ

SAĞLIK / SAĞLIK HİZMETLERİ

TARİH

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMLARINA BAŞVURU

KONTENJANLARI TABLOSU

SIRA NO

ATAMAYA ESAS OLAN ÖĞRETMENLİK ALANI

ATAMAYA ESAS OLAN ÖĞRETMENLİK ALANLARINA BAŞVURABİLECEK YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI

 

Almanca

1.Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü

2.Mütercim - Tercümanlık Bölümü (Almanca)

3. Alman Dili ve Kültürü Bölümü

 

Arapça

1. Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü 

2. Mütercim-Tercümanlık Bölümü (Arapça)

 

Beden Eğitimi

1. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

2. Spor Bilimleri Fakültesi 

3. Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu

 

Bilişim Teknolojileri

1. Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi

2. Bilgisayar Mühendisliği

3. Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği

4. Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği

5. Matematik-Bilgisayar Bölümü

6. İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri

7. Bilgisayar Teknolojisi Bölümü/Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü

8. Bilgi Teknolojileri

9. Yazılım Mühendisliği

10. Bilişim Sistemleri Mühendisliği

11. Elektronik ve Bilgisayar Bölümü

12. Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri

13. Bilgisayar Bilimleri

14. Yönetim Bilişim Sistemleri

 

Biyoloji

1. Biyoloji Bölümü

2. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

3. Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji

 

Coğrafya

Coğrafya Bölümü

 

Çocuk Gelişimi

1. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü

2. Çocuk Gelişimi Bölümü

 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi - İmam- Hatip Lisesi Meslek Dersleri

1. İlahiyat Fakültesi

2. İlahiyat Bilimleri Fakültesi

3. Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi

4. Dini İlimler Fakültesi

5. İslami İlimler Fakültesi

 

Elektrik – Elektronik Teknolojisi

 

1.Elektrik Eğitimi

2. Elektrik Mühendisliği

3. Elektrik-Elektronik Mühendisliği

4. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Elektrik

 

Elektronik

1.Elektronik Eğitimi

2. Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi

3. Elektronik Mühendisliği

4. Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

5. Telekomünikasyon Mühendisliği  

6. Elektrik - Elektronik Mühendisliği   

 

Felsefe

1-Felsefe Bölümü (En az 16 kredi Sosyoloji, 16 kredi Psikoloji aldığını belgelendirenler)

 

2. Sosyoloji Bölümü (En az 16 kredi Felsefe, 16 kredi Psikoloji, 8 kredi Mantık aldığını belgelendirenler)

 

Fizik

1. Fizik Bölümü

2. Fizik Mühendisliği

 

Gazetecilik

1. Gazetecilik

2. Gazetecilik ve Halkla İlişkiler

3. Televizyon Gazeteciliği

4. Medya İletişim Sistemleri

5. Medya ve İletişim Sistemleri

6. Basım ve Yayımcılık

7. Basın ve Yayın

8. İletişim

9. İletişim Sanatları

10. Medya ve İletişim

11. İletişim Tasarımı ve Yönetimi

12. İletişim Fakültesi İletişim Tasarımı

13. İletişim Fakültesi İletişim Bilimleri

 

Görsel Sanatlar/ Resim

1. Resim

2. Geleneksel Türk Sanatları

3. Geleneksel Türk El Sanatları

4. Görsel Sanatlar Bölümü

5. Resim Anasanat Dalı

 

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri

1. Halkla İlişkiler

2. Halkla İlişkiler ve Tanıtım 

3. Gazetecilik ve Halkla İlişkiler

4. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

5. Reklamcılık ve Halkla İlişkiler

 

Harita-Tapu Kadastro

Harita- Tapu Kadastro Tekniği

1.Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği  

2. Harita Mühendisliği

3. Şehir ve Bölge Planlama

4. Geomatik Mühendisliği

 

İngilizce

 

1.       İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

2. Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü

3. Mütercim-Tercümanlık Bölümü (İngilizce)

4. İngiliz Dil Bilimi Bölümü

5. Çeviri Bilim Bölümü (İngilizce)

6. İngiliz Dili ve Kültürü Bölümü

 

İnşaat Teknolojisi

1.İnşaat Mühendisliği

Yapı Tasarımı

 

Kimya / Kimya Teknolojisi

1. Kimya Bölümü

2. Kimya Mühendisliği

 

Laboratuvar Hizmetleri

1. Gıda Mühendisliği

2. Ziraat Fakültelerinin;

- Bahçe Bitkileri

- Tarla Bitkileri

- Toprak 

- Bitki Koruma

- Gıda Teknolojisi

- Süt Teknolojisi

- Hayvansal Üretim

- Zootekni

- Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

3. Veteriner Fakültesi

 

Maden Teknolojisi

Maden Mühendisliği

 

Makine Teknolojisi

1.Talaşlı Üretim (Tesviye) Eğitimi

2. Makine Eğitimi

3. İmalat Mühendisliği

5. Makine Mühendisliği

6. Endüstriyel Tasarım Mühendisliği

Makine Kalıp

 

 

Matematik

1. Matematik Bölümü

2. Matematik-Bilgisayar Bölümü

3. Matematik Mühendisliği

 

Motorlu Araçlar Teknolojisi

1. Otomotiv Eğitimi

2. Otomotiv Teknolojisi Eğitimi

3. Otomotiv Mühendisliği

 

Muhasebe ve Finansman

1. İşletme

2. İktisat

3. Maliye

4. Muhasebe ve Finansal Yönetim Bölümü

5. Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümü

6. Bankacılık ve Finans Bölümü

7. Muhasebe Bölümü

8. Muhasebe Bilgi Sistemleri

 

 

 

 

 

Müzik

 

1. Müzik Bölümü/Anabilim Dalları

2. Müzik ve Sahne Sanatları Bölümünün;

• Müzik Toplulukları Anasanat Dalı

• Duysal (ses) Sanatları Tasarımı Anabilim Dalı

• Koro

3. Güzel Sanatlar Fakültesi ve Türk Musikisi Devlet Konservatuarı ile Devlet Konservatuarının;

• Temel Bilimler Bölümü

• Kompozisyon Bölümü

• Ses Eğitimi Bölümü

• Müzik Bilimleri Bölümü

• Çalgı Bölümleri (Nefesli Çalgılar, Yaylı Çalgılar, Vurmalı Çalgılar, Piyano ve Harp, Piyano, Mızraplı Çalgılar) 

• Bando Şefliği

• Folklor ve Etnomüzikoloji

• Müzikoloji

• Opera

• Şan ve Opera 

• Opera ve Konser Şarkıcılığı

• Türk Sanat Müziği

• Şan

• Türk Halk Oyunları

• Türk Müziği

• Türk Musikisi

• Koro

• Müzik Teknolojisi

• Müzik Teorisi

• Türk Halk Müziği

• Türk Halk Müziği (Ses Eğitimi Ana Sanat Dalı/ Çalgı Eğitimi Ana Sanat Dalı)

4. Osmanlı Dönemi Karşılaştırmalı Müzik Programı

5. Geleneksel Türk Müzikleri

6. Türk Din Mûsikîsi Anasanat Dalı

 

Psikoloji

Psikoloji Bölümü

 

Sağlık/Sağlık Hizmetleri

1. Hemşirelik Yüksekokulu

2. Hemşirelik/Bölümü 

3. Ebelik/Bölümü

4. Sağlık Memurluğu/Bölümü

5. Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

6. Sağlık Eğitimi Bölümü

 

Tarih

1. Tarih Bölümü

 

Türk Dili ve Edebiyatı

1. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

2. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

3. Türk Halkbilimi Bölümü