PEDAGOJİK FORMASYON KESİN KAYIT HAKKI KAZANAN ADAYLARIN LİSTELERİ
Duyuruya Ait Ekler
 

DİCLE ÜNİVERSİTESİ ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON KESİN KAYIT BAŞVURU ŞARTLARI

 

1-      Başvurular 27 Ekim 2014 saat 08:00’de başlayıp, 30 Ekim 2014 mesai bitiminde saat 17:00’de sona erecektir.

 

2-      Kesin kayıtlar Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon biriminde yapılacaktır.

 

3-      Kesin Kayıt Hakkı kazanan adayların Ekte belirtilmiş olan KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER (EK-4) ile birlikte KESİN KAYIT BAŞVURU FORMUNU (EK-3) doldurarak gelmeleri gerekmektedir.

 

4-      Sıralama sonucu kesin kayıt hakkı kazanan adaylar kayıtlarını şahsen veya vekili (noter vekaletnamesi) tarafından yapacaktır. Posta yoluyla kayıt kabul edilmeyecektir. Aday süresi içinde kayıt yaptırmadığı takdirde kayıt hakkını kaybeder. Hiçbir mazeret kabul edilemez.

 

5-      Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, 100’lük sistem üzerinden mezuniyet notunu kendi Üniversitesine göre belgelemek zorundadırlar. Koordinatörlüğümüzce not dönüşümü kesinlikle yapılmayacaktır. Not dönüşümünü getirmeyen adaylar kesin kayıt hakkı kazanmış bile olsalar kayıtları yapılmayacaktır. *****Not dönüşümünü mezun oldukları Üniversiteden/Fakülteden yaptıracaklardır.****

 

6-      Adayların Ön kayıt için vermiş oldukları bilgiler doğrultusunda değerlendirmeler yapılmış olup sıralamalar belirlenmiştir. Ön kayıt aşamasında bilgilerini kontrol edip var ise eksik ve hatalı bilgilerini düzeltme imkanı da sağlanmıştır. Kesin kayıt hakkı kazanan adayların beyanda bulundukları bilgilerin doğruluğunu ve belgelerin onaylı (Noter veya Kurum onaylı) fotokopilerini ibraz etmek zorundadır. Belgeleyemedikleri takdirde kayıt hakkı kazanmış olsa bile kaydı yapılmayacak ek bir süre verilmeyecektir. Fakültemizce her hangi bir düzeltme için işlem yapılmayacak olup, başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır.

 

7-      Program ücreti 2.054 TL olup, ilk taksidi olan 1.054 TL kesin kayıt tarihlerinde ikinci taksidi olan 1.000 TL ise 20-24 Nisan 2015 tarihleri arasında yatırılacaktır.

 

8-      Kesin kayıt hakkı kazanıp kayıtları yapılan adayların; yatırmış oldukları kayıt ücreti kayıt sildirme veya herhangi bir sebeple programdan ayrılmaları durumunda kesinlikle iade edilmeyecektir.

 

9-      Kesin kayıt hakkı kazanan adayların ders muafiyetleri, eğitim-öğretimin başlayacağı ilk hafta içinde bir defaya mahsus olmak üzere yapılıp, kesinlikle daha sonra yapılmayacaktır.

 

10-  Öğretmenlik Uygulaması Muafiyeti için; Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Okullarda, Özel Kurumlarda ve Kur’an Kursu Öğreticiliği yapmış/yapanların 1 yıl çalışmış olduklarını İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile Müftülüklerden alacakları resmi onaylı belge ile belgelemeleri gerekmektedir.

 

11-  Kontenjanların boş kalması durumda yedek listeden kayıt hakkı kazanan diğer adaylar web sayfamızdan 31 EKİM 2014 tarihinde ilan edilecektir. Yedek Listeden kesin kayıt hakkı kazanan adayların kesin kayıtları ise 3-5 KASIM 2014 tarihleri arasında yine yukarıda belirtilen yerde ve aynı şartlarda yapılacaktır.

 

KESİN KAYIT ESNASINDA GETİRİLMESİ GEREKEN BELGELER

1.     Kesin Kayıt Başvuru formu (Web sayfamızda ilan edilen form).

2.     1.054 TL’lik 1. Taksiti belirten banka dekontunun aslı. (Banka şubeleri dışında eft veya atm aracılığıyla yapılmış ödemeler kabul edilmeyecekti).

3.     Onaylı lisans durum not belgesi (okuyan öğrenciler için öğrenci belgesi ve Transkript- Mezun öğrenciler için ise Transkript ve Diploma)

4.     Nüfus cüzdan fotokopisi (kayıt esnasında aslını ibraz etmek üzere).

5.     2 Adet fotoğraf

6.     Diğer Üniversite mezunları 100’lük sistem not ortalamasına göre sıralamaya alınacağından 100’lük sistem not değerleri ancak kendi Üniversitelerinden adlarına almış oldukları resmi onaylı dönüşüm yazısı veya Transkript ve diplomaları üzerinde belirtilmiş olması kaydıyla kabul edilecektir.