2012-2013 Eğitim-öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Kayıt Yenileme (ders Kaydı) Duyurusu
Duyuruya Ait Ekler
 

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı

Kayıt Yenileme (Ders Kaydı) Duyurusu

 

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KAYIT YENİLEME / HARÇ YATIRMA VE DANIŞMANA ONAYLATMA TARİHLERİ

 

B İ R İ M İ

KAYIT YENİLEME VE HARÇ YATIRMA TARİHİ BAŞLANGICI

KAYIT YENİLEME VE HARÇ YATIRMA TARİHİ SONU

DANIŞMANA ONAYLATMA

TARİHİ SONU

Fakülte ve Yüksekokullar

03/02/2013

18/02/2013

22/02/2013

(Saat 24’e kadar)

Yıllık eğitim sistemi uygulayan Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ile Hukuk Fakültesinde öğrenim görüp normal öğrenim süresini aşan öğrenciler yukarıda belirlenen tarihler arasında ders kaydı yapmaksızın harçlarını yatırmak zorundadırlar.  Bu fakültelerde kayıtlı olup normal öğrenim süresi içerisinde öğrenim gören öğrenciler ise herhangi bir işlem yapmayacaklardır.

(Normal süre; Tıp Fakültesinde 6, Diş Hekimliği Fakültesinde 5, Hukuk Fakültesinde ise 4 yıldır)

 

Öğrencilerimiz, Üniversitemiz Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği gereğince yukarıda belirtilen tarihlerde harçlarını veya ikinci öğretim öğrenim ücretlerini yatırarak bilgisayar ortamında kayıtlarını yenilemek ve danışman öğretim elemanına onaylatmak zorundadırlar. Normal öğrenim süresi içerisinde olan birinci öğretim öğrencileri sadece ders kaydı yapacaklar. Normal öğrenim süresini aşmış olan öğrenciler ise hem katkı payı (harç) yatıracaklar hem de ders kaydı yapacaklardır.

 

İkinci öğretim öğrencileri, öğrenim ücretini Türkiye Vakıflar Bankası Diyarbakır Merkez Şubesinin ikinci öğretim hesap numarasına, normal sürede mezun olmayıp ek süre okuyan normal öğretim (birinci öğretim) öğrencileri de katkı payını (harç) normal öğretim hesap numarasına yatıracaklardır.

 

Dönem sonu itibariyle başarı yönünden yüzde onluk dilime giren ikinci öğretim öğrencileri henüz tespit edilmediğinden, ikinci öğretim öğrencileri ikinci öğretim öğrenim ücretini 11-18 Şubat 2013 tarihleri arasında yatırabileceklerdir.

 

İsteyen öğrenciler, T.C.Kimlik numarası ile harcını bulunduğu yerdeki Türkiye Vakıflar Bankası Şubelerinin birinden de yatırabilirler. (Diyarbakır dışından harçlarını yatıracak olanların EFT yapmayıp Vakıflar Bankası Şubelerini kullanmaları gerekmektedir.)

           

Mazeretleri nedeniyle yukarıda belirtilen kayıt süresi içerisinde ders kaydını yapmayan ve/veya harcını/öğrenim ücretini yatırmayan öğrencilere, kayıt yenileme süresinin bitimini izleyen 3 işgünü içerisinde (Veteriner Fakültesinde 7 işgünü) Fakültesine/Yüksekokuluna dilekçe ile başvurmaları ve ilgili yönetim kurulunca mazeretlerinin uygun görülmesi halinde Şubat 2013 ayı sonuna kadar ek kayıt süresi tanınır.

 

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KATKI PAYI (HARÇ) VE İKİNCİ ÖĞRETİM ÖĞRENİM ÜCRETLERİ

AKADEMİK BİRİM

BİRİNCİ ÖĞRETİM KATKI PAYI (HARÇ)

2.TAKSİT TUTARLARI

İKİNCİ ÖĞRETİM ÖĞRENİM ÜCRETİ

2.TAKSİT TUTARLARI

 

 

TIP FAKÜLTESİ

296 TL

----

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

247 TL

----

HUKUK FAKÜLTESİ

157 TL

----

VETERİNER FAKÜLTESİ

193 TL

----

ZİRAAT FAKÜLTESİ

194 TL

----

MÜHENDİSLİK / MİMARLIK FAK.

194 TL

765 TL

FEN FAKÜLTESİ

142 TL

641 TL

EĞİTİM FAKÜLTESİ

142 TL

514 TL

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

142 TL

514 TL

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

142 TL

514 TL

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.

157 TL

578 TL

DEVLET KONSERVATUARI

295 TL

2134 TL

BEDEN EĞİTİMİ SPOR YÜKSEKOKULU

95 TL

578 TL

YÜKSEKOKULLAR

95 TL

385 TL