Yurt Dışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Alımı İlanı
Duyuruya Ait Ekler
 

 

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

YURT DIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN

BAŞVURU, KABUL VE KAYIT KOŞULLARI

 

            A-Başvuru Koşulları

            Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;

           

          1) Yabancı uyruklu olanların,

          2) ) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin,

          3) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların,

          4) a) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) yurt dışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvuru yapabileceğine”

 

            b) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) başvuru yapabilmelerine,

 

            5) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCEAL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların,

 

            6) Üniversitemize müracaat edecek adayların, Ülkemizdeki Devlet Üniversitelerinin veya Kafkasya Üniversiteler Birliğinin yabancı uyruklu öğrencilere yönelik yapmış oldukları kabul sınavına girmiş ve Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Hukuk Fakülteleri için Temel Öğrenme Becerileri Testinin ilgili puan türünden en az 90 puan, diğer lisans programları için en az 50 puan, önlisans programı için ise en az 40 puan alınması zorunludur. Belirtilen puanların altında puan alan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

 

            B- Başvuru için gerekli belgeler (Başvuru esnasında sisteme yüklenecek belgeler) 

  1. Lise diplomasının noter ya da Türkiye Büyükelçiliği/Konsolosluğu onaylı Türkçe örneği:

(Adayların lise diplomalarının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığından ya da ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliğinden / Konsolosluğundan alınabilecek “Denklik Belgesi” de kayıt sırasında istenecektir.)

  1. Not Belgesi (transkript): Adayların, lisede aldıkları dersleri ve notlarını gösterir ve Lise Müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not belgelerini kapalı zarf içinde sunmaları gerekmektedir. (Not durum belgesi Türkçe değilse Türkçe’ye çevrilmiş Noter/Türkiye Büyükelçiliği/Konsolosluğu onaylı kopyası da not durum belgesi ile birlikte sunulmalıdır.)
  2. Ülkemiz Devlet Yükseköğretim kurumlarının veya Kafkasya Üniversiteler Birliğinin yapmış oldukları YÖS sonuç belgesi aslı veya internet çıktısı,

 4-   Pasaportun Türkçe’ye çevrili Noterden/Türkiye Büyükelçiliğinden / Konsolosluğundan onaylı fotokopisi,

 5-   Gerek yurt dışındaki TC Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde açılan ortaöğretim kurumlarından, gerekse de ülkemizdeki ortaöğretim kurumuna denk yurt dışındaki bir kurumdan mezun olan TC uyruklu adayların, eğitiminin tamamını mezun oldukları TC Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumda ya da yurt dışında tamamladıklarına dair TC Büyükelçiliği/Konsolosluğu veya TC Milli Eğitim Müdürlüklerinden alacakları resmi belge,

6-    1 Adet fotoğraf

 

            C- Başvuru tarihleri ve başvuru adresi:

·         Başvurular 22-26 Temmuz 2019 tarihleri arasında aşağıda belirtilen adreste online olarak yapılacaktır.

Başvuru linki: http://obs.dicle.edu.tr/oibs/foreign_app/

Aday en fazla 4 tercih yapabilir.

 

            D-Başvuruların Değerlendirilmesi

            Değerlendirmeler, YÖS sonuçlarına göre puan sıralaması ve ülke barajı dikkate alınarak yapılır.  

 

            E-Türkçe yeterlik

            (1)Dicle Üniversitesinde eğitim ve öğretim dili Türkçedir.

            (2) Öğretim dili Türkçe olan programlara kabul edilen adayların kaydolduktan sonra öğrenimlerine başlayabilmeleri için;

            a) Türkçe yeterlik belgesi olmayan öğrencilerin Üniversitemiz Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği’nin 16 ncı maddesinin 3. fıkrasına göre eğitim-öğretimin ilk haftasında yapılacak olan Türkçe Yeterlilik Sınavına (TYS) girerek 100 tam puan üzerinden en az 60 puan almaları zorunludur.

            b) Üniversitemiz veya ülkemizdeki Yükseköğretim Kurumları tarafından yapılan Türkçe Yeterlik Belgesine sahip olan,

            c) Yunus Emre Enstitüsü tarafından verilen Türkçe Dil Yeterlilik Belgesine sahip olan,

            d) Ortaöğrenimini Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Türk Liselerinde tamamlayan,

adaylardan Türkçe Yeterlik Belgesi istenmez.

            (3) Avrupa Dil Portfölyosu’na göre düzenlenen Türkçe yeterlik düzeyleri aşağıda belirtilmektedir:

            C2 Düzeyi: Türkçesi yeterlidir. Öğrenime başlayabilir.

            C1 Düzeyi: Türkçesi yeterlidir. Öğrenime başlayabilir.

            B2 Düzeyi: Türkçesi kısa zamanda gelişebilir. Öğrenime başlar, ancak mezun olana kadar Türkçe yeterlik düzeyini C1 veya C2 seviyesine çıkarmak zorundadır.

            B1 Düzeyi: Türkçe seviyesi, Üniversitemizde öğrenime başlamaya yeterlidir ancak mezun olana kadar Türkçe yeterlik düzeyini C1 veya C2 seviyesine çıkarmak zorundadır.

            A2 Düzeyi: Türkçesi yetersizdir. İzinli sayılacağı 1 yıl sonunda Türkçe öğrenmekle yükümlüdür. Türkçesini en az B1 düzeyine çıkardıktan sonra öğrenime başlayabilir ancak mezun olana kadar Türkçe yeterlik düzeylerini C1 veya C2 seviyesine çıkarmak zorundadır.

            A1 Düzeyi: Türkçesi yetersizdir. İzinli sayılacağı 1 yıl sonunda Türkçe öğrenmekle yükümlüdür. Türkçesini en az B1 düzeyine çıkardıktan sonra öğrenime başlayabilir ancak mezun olana kadar Türkçe yeterlik düzeylerini C1 veya C2 seviyesine çıkarmak zorundadır.

            F-Ülke Barajı

Kontenjan ayrılan birimlere kabul edilen aynı ülke uyruklu adayların sayısı, ilgili fakülte veya yüksekokula bağlı programların kontenjan toplamının % 20’sini geçemez. İlgili programa başvuran başka ülke uyruğunda adayın olmaması durumunda ise % 20’lik baraj göz önünde bulundurulmayacaktır.

            G- Sonuçların duyurulması

Sonuçlar internet ortamında duyurulur.  Ayrıca, Üniversitemize kabul edilen adaylara Dicle Üniversitesi tarafından bir kabul mektubu gönderilir. Adayların, bu mektup ile birlikte ülkelerindeki (veya en yakın) Türkiye Büyükelçiliğine/Konsolosluğuna giderek “Öğrenim Vizesi” almaları gerekmektedir. Bu vize, Türkiye’ye giriş yapmak ve üniversiteye kayıt yaptırmak için mutlaka gereklidir.

Not-1: YÖS puanının eşitliği halinde, ülke barajı ve tercih sırası da göz önünde bulundurularak adayların diploma notları dikkate alınır. Eşitliğin bozulmaması durumunda yaşı küçük olana öncelik verilir. Yine bozulmazsa kura çekilir.

2019-2020 YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KAYIT TAKVİMİ

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Başvuru Başlangıç Tarihi

22 Temmuz 2019

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Başvuru Bitiş Tarihi

26 Temmuz 2019

Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Üniversitemizin web Sayfasından İlan Edilmesi

16 Ağustos 2019

 

Not: Kontenjanlar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylandıktan sonra burada ilan edilecektir.