Kantin / Büfe / Lokanta / Çay Ocağı vb. İşyerlerinde Geçerli Yeni Fiyat Tarifesi
Duyuruya Ait Ekler