INESEC 2018 International Social Sciences and Education Conference
Duyuruya Ait Ekler
 

Dear Colleagues,

International Engineering, Science and Education Conference (INESEC), now in its 3rd edition, has established itself as an influential and recognized international event where the community of specialists discusses the progress achieved and the future developments in technologies, analysis, design, practical applications and teaching in the field of engineering, natural, health, social and education sciences. Started in 2016, INESEC is now established as a regular annual event. INESEC 2018 consist of three main conference. One of these conferences is International Social Sciences and Education Conference. On behalf of INESEG and Dicle University we are pleased to invite you to participate The International Social Sciences and Education Conference (ISSEC 2018) that will be held at Diyarbakir, Turkey, on November 14-17, 2018.

All honorable authors are kindly encouraged to contribute to and help shape the conference through submissions of their research abstracts, papers and posters in all areas Social Sciences and Education. The papers will be presented in English or Turkish. 

You can get more information from conference web site http://www.inesegconferences.org/issec/ 

Değerli Meslektaşlarımız,

Bu yıl 3.’sünü düzenlediğimiz Uluslararası Mühendislik, Bilim ve Eğitim Konferansları (INESEC), mühendislik, doğa, sağlık ve eğitim bilimlerindeki; teknoloji, analiz, tasarım, uygulama ve öğretimde gelinen aşamanın ve gelecekteki gelişmelerin uzman kişilerce tartışıldığı etkili ve tanınmış uluslararası bir etkinlik olmuştur. 2016 yılında başlayan INESEC bugün her yıl düzenlenen konferanslar serisi haline gelmiştir. INESEC 2018 üç ana konferanstan oluşmaktadır. Bu konferanslardan birisi de “Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Konferansı (ISSEC 2018)”dır. Sizleri INESEG ve Dicle Üniversitesi adına, 14-17 Kasım 2017 tarihleri arasında Diyarbakır’da düzenlenecek olan “Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Konferansı (ISSEC 2018)’nın katılımcısı olmaya davet ediyoruz.

Değerli bilim insanlarımızın sosyal bilimler ve eğitim bilimlerinin tüm alanlarındaki araştırmalarına ilişkin özetlerini, tam metinlerini veya posterlerini bildiri olarak konferansa göndererek, konferansımızı şekillendirmeye katkı koymalarını bekliyoruz. Bildiriler Türkçe veya İngilizce olarak sunulabilecektir.

Konferans ile ilgili ayrıntılı bilgiyi konferans web sitesinden edinebilirsiniz http://www.inesegconferences.org/issec/