İDARİ PERSONELE LOJMAN DAĞITIMI DUYURUSU
Duyuruya Ait Ekler
 

       

DUYURU

            2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ve 23.09.1984 tarih ve 18524 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 84/8345 sayılı Kamu Konutları Yönetmeliği ile Üniversitemiz Senatosunun 26.10.2016 tarih ve 2016/10-1 sayılı kararıyla yürürlüğe giren Dicle Üniversitesi Konut Dağıtım ve Yönetim Yönergesi hükümleri çerçevesinde Üniversitemiz mülkiyetinde bulunan ekli listede belirtilen kamu konutları, İdari Personele Görev ve Sıra Tahsisli olarak dağıtılacaktır. Konutların tahsisi için (Ek-1) listede ismi bulunan personelin Üniversitemiz web sitesi üzerinden Lojman Başvuru Sistemini (http://services.dicle.edu.tr/lbs/) kullanarak, 09.10.2018 Salı günü saat 09.00’da başlayıp 15.10.2018 Pazartesi günü saat 23.59’a kadar internet şifreleriyle sisteme giriş yapıp (Ek-2) listede belirtilen konutlardan tercihte bulunmaları gerekmektedir. 09.10.2018

                                                                                                                    REKTÖRLÜK

 

 Ek-1: İdari Personel Görev ve Sıra Tahsisli Lojman Dağıtımına Esas Puan Sıralama Listesi

 Ek-2: Dağıtımı Yapılacak Boş Lojman Listesi

 

 

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

1- 16.10.2018 tarihine kadar, konut tahsisi yapılmamış ve konutta oturma süresi 16.10.2018 tarihi itibariyle 3 yılını doldurmuş olan akademik personele lojman dağıtımı yapılacaktır.

2-Halen lojmanda oturup, yeni lojman tahsisi yapılan personel, en geç 15 gün içerisinde oturduğu lojmanı boşaltmak zorundadır. Aksi takdirde, yeni lojman tahsisi iptal edilecektir.

3- Yukarıda belirtilen tarihler arasında  Lojman Başvuru Sistemini kullanarak tercihte bulunmayan personel, lojman seçme hakkını kaybedecektir.

4- Lojmana yerleşmeye hak kazanan personelin 19.10.2018 Cuma günü mesai bitimine kadar lojman tahsis belgesi ve lojman giriş tutanağını alması gerekmektedir, aksi takdirde lojman tahsisi iptal edilecektir.

5-Lojman Başvuru Sisteminde lojman seçimi yapıp lojmana yerleşmeye hak kazanan personel, tercih ettiği konutta oturmaktan vazgeçerse, onay tarihinden itibaren bir yıl süreyle lojman tahsisi yapılmayacaktır.

6-Eşi ile birlikte kamu kunutlarında oturan personele Kamu Konutları Yönetmeliğinin 12. maddesinde belirtilen ”Bu Yönetmelik hükümlerine göre kendisine konut tahsis edilen biriyle evli bulunanlar bu konutta oturdukları sürece kamu konutlarından yararlanamazlar” hükmüne göre lojman tahsisi  yapılmayacaktır.

7-Başvuru sahiplerinin tercihte bulunmadan önce, Ek-2’de belirtilen boş lojmanları görmeleri, seçim yapmalarını kolaylaştıracaktır. Lojmanları görmek isteyen personelin lojmandan sorumlu Şerif AKÇAKAYA ile iletişime geçmeleri gerekmektedir. (Tlf -Dahili:2907 Gsm: 0535 390 93 07) Lojman Başvuru Sistemiyle ilgili teknik sorunlar için dahili 2012 Serkan DİRİARIN ile iletişime geçmeniz gerekmektedir.. Şifresi olmayan ya da giriş yapmakta sorun yaşayan personellerimiz Mehdi Karahan ile 2018 dahiliden görüşebilirler.