2017 EK YERLEŞTİRME KAYIT DUYURUSU
Duyuruya Ait Ekler
 

 

2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA

ÖSYS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEMİZE

 KAYIT HAKKI KAZANAN ADAYLARIN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ DUYURU

 

2017-2018 eğitim-öğretim yılında ÖSYM tarafından Ek Yerleştirme ile Üniversitemize yerleştirilen adayların kayıtları 14-19 Eylül 2017 tarihleri arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında (Merkezi Öğrenci İşlerinde) yapılacaktır. Bismil, Çermik, Çüngüş, Ergani ve Silvan ilçelerinde bulunan Meslek Yüksekokullarımıza yerleşen öğrenciler kayıtlarını ilçelerde bulunan Meslek Yüksekokullarında yapabilecekleri gibi Kampüste bulunan Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında da yapabilirler.

 

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

  1. 2017 ÖSYS Ek yerleştirme sonucunda Üniversitemize yerleşenlerin kayıt esnasında yanlarında nüfus cüzdanının aslını ve mezuniyet belgelerini bulundurmaları zorunludur. Ayrıca herhangi bir belge istenmeyecektir.

 

KAYITLARLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR:

1.Kesin kayıt için, adayın bizzat başvurması gerekir. Ancak mazereti olanların noter vekâletnamesi vermeleri koşuluyla bir başkası tarafından da kayıtları yapılabilir.

 

2.Ortaöğretim kurumundan henüz mezun olamayıp Üniversitemize yerleşenler, sorumluluk sınavları sonucunda mezun olmaları halinde mezuniyet belgeleri ile birlikte 30 Aralık 2017 tarihine kadar Üniversitemize gelerek kayıt yaptırabilirler.

 

3-Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

4-Gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında Üniversitemiz gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.

5-Posta ve kargo ile kayıt yapılamaz.

 

KAYIT SONRASI EĞİTİM-ÖĞRETİM İLE İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR

 

1- Üniversitemiz Fakülte ve yüksekokullarına ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında en geç 10 akademik yıl öncesine kadar almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için yeni kayıt yaptıkları tarihten itibaren 29.09.2017 tarihine kadar ders muafiyeti formunu doldurarak transkript ve onaylı ders içerikleri ile birlikte ilgili Fakülte/Yüksekokula başvurdukları takdirde, ilgili Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulunca muafiyet istekleri ve intibak işlemleri değerlendirilip karara bağlanır.(Ortak zorunlu derslerden olan Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ve İngilizce dersleri için 10 yıl şartı aranmamaktadır.) Ders bilgi paketlerine obs.dicle.edu.tr/oibs/bologna adresinde ulaşılabilir.

2- - Tüm Fakülte ve Yüksekokullarımızda 1.sınıfta okutulmakta olan zorunlu İngilizce dersinden muaf olmak isteyen öğrencilerimiz, yapılacak olan yabancı dil muafiyet sınavına girebilmek için 26.09.2017 tarihine kadar Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne müracaatta bulunabilirler. (Zorunlu İngilizce dersi muafiyet sınavı 28.09.2017 tarihinde saat 10:00’da Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünde veya Müdürlüğün belirleyeceği ve web sayfasında duyuracağı yerde yapılacaktır.)

 

3- ZORUNLU YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI BULUNAN ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ İLE İLAHİYAT FAKÜLTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI MUAFİYET SINAVLARI YERİ VE TARİHİ

Akademik Birim /Yapılacak Muafiyet Sınavı

Sınav Yeri

Tarih / Saat

Ziya Gökalp Eğt.Fak.Yabancı Diller Eğt.Böl.

(Almanca Öğretmenliği Anabilim Dalına kayıt yaptıran ve varsa daha önceki yıllardan kalan Almanca Öğretmenliği öğrencileri )

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dekanlığı 3204 Nolu Derslik

20 Eylül 2017 Saat: 13:00

İlahiyat Fakültesi (Arapça)

İlahiyat Fakültesi Binası

19 Eylül 2017 / 14:00

 

4-Üniversitemizde 1.sınıf dersleri 18 Eylül 2017 tarihinde başlayacaktır. (Hukuk Fakültesi 1. Sınıf dersleri 11 Eylül 2017 tarihinde, Diş Hekimliği Fakültesi 1.sınıf dersleri ise 09 Ekim 2017 tarihinde başlayacaktır.)

İletişim :0412- 241 10 10 (Öğrenci İşleri Santrali)