YURTDIŞINDAN (YABANCI UYRUKLU) ÖĞRENCİ KABULÜ BAŞVURU SONUÇLARI
Duyuruya Ait Ekler
 

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İÇİN

YURT DIŞINDAN KAYIT HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLERİN

KAYIT TARİHLERİ VE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

AKADEMİK BİRİM

ASİL KAYIT TARİHLERİ

YEDEK ADAYLARIN İLANI

TÜRKÇE

MUAFİYET

SINAVI TARİHİ VE YERİ

İNGİLİZCE MUAFİYET SINAVI TARİHİ VE YERİ

BAŞLAMA

BİTİŞ

Tüm

Fakülte ve

Yüksekokullar

15.08.2017

24.08.2016

25.08.2017

20 Eylül 2017

Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yabancı Diller Yüksekokulu Binası

İngilizce Öğretmenliğine Kesin Kayıt Yaptıracak Öğrenciler

20 Eylül 2017 tarihi Saat 13:30'da Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümünde Yapılacak Muafiyet Sınavına girmeleri gerekir.

Asıl olarak kayıt hakkı kazanan adaylardan kayıt yapmayanların yerine 25 Ağustos 2017 tarihinde yeni bir aday listesi ilan edilecektir.

 

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

1.      Lise diplomasının veya geçici mezuniyet belgesi ile transkriptin (not durum belgesinin) aslı ve noter veya Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi,

2.      Lise diplomasının, TC Milli Eğitim Bakanlığı İl Milli Eğitim Müdürlükleri veya Türk Dış Temsilciliklerinden alınmış Denklik Belgesinin aslı, (Lise eğitimini Türkiye de tamamlayan adaylardan Denklik Belgesi istenmeyecektir)

3.      Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) Sonuç Belgesi aslı veya onaylı örneği. (Belgenin aslı görüldükten sonra onay işlemi tarafımızdan yapılacaktır),

4.      Resmi kimlik ya da pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfanın onaylı örneği,

5.      Varsa Türkçe Yeterlik Belgesinin (TÖMER) aslı veya onaylı örneği (Eğitimini ülkemizde tamamlayan adaylardan TÖMER Belgesi istenmeyecektir),

6.      Öğrenim ücreti dekontu, (Öğrenim ücreti, kesin kayıt işleminden sonra Türkiye Vakıflar Bankasına yatırılacaktır, ayrıca, Üniversitemiz Kampüsünde Vakıflar Bankası Şubesi bulunmaktadır.) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları ve Suriye Uyruklu adaylar hariç olmak üzere diğer Ülkelerin uyruğundaki adaylar aşağıda belirlenen tutarları katkı payı (harç) olarak iki eşit taksitle yatırmak zorundadırlar.

7.      Yabancı Uyruklular için Kimlik Numarası, (YU) (Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden alınacaktır)

8.      2 adet vesikalık fotoğraf.

9.      İkamet Tezkeresi ve öğrenim vizesi örneği (kesin kayıt yaptırdıktan sonra Yükseköğrenim kurumunun bulunduğu İl Emniyet Müdürlüğü’nden veya GÖÇ İdaresi Başkanlığına bağlı birimlerden alınacaktır.)

 

 

 

KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR

1.      Eksik belge ile başvuranlar ve kayıt süresi içerisinde kayıtlarını yapmayanlar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.

2.      Kayıtlar, adayın kendisi veya noterden vekâlet vereceği vekili tarafından yapılır.

3.      Yerleşen öğrencilerden Türkçe bildiğini belgelendirmeyenler (TÖMER Belgesi olmayanlar) Türkçe düzeyleri Üniversitemiz Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 20 Eylül 2017 tarihi saat 14:00’da Yabancı Diller Yüksekokulu binasında yapılacak Türkçe yeterlik sınav sonucuna veya TÖMER tarafından yapılan sınava göre belirlenir. Yeterlik sınavında başarılı olabilmek için 100 üzerinden en az 60 puan almış olmak gerekir. (Ortaöğretimini Ülkemizde tamamlayanlardan Türkçe yeterlik belgesi istenmeyecektir)

4.      Belirlenen kontenjanın üzerinde başvuru bulunan bölüm/programlar için ülke barajı dikkate alınarak yerleştirme yapılmıştır. Listede görülen puanların farklılıkları bundan kaynaklanmaktadır.

5.       Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi bölümü İngilizce Öğretmenliği Anabilim Dallarına kayıt yaptıracak öğrenciler, Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Muafiyet Sınavına girip en az 60 puan almak zorundadırlar. Altmış (60) ve üzeri puan alamayan adaylar herhangi bir kurum veya kuruluşta bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfına devam edeceklerdir.

6.      Yanlış beyanda bulunarak kendilerine avantaj sağlayan adayların kayıtları iptal edilecek ve haklarında gerekli adli ve idari işlemler yapılacaktır.

 

2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN HARÇ MİKTARLARI

(GEÇEN YILIN HARÇ MİKTARLARI)

AKADEMİK BİRİMLER

HARÇ VE ÖĞRENİM ÜCRETİ TUTARLARI

NORMAL ÖĞRETİM

TIP FAKÜLTESİ

1.773 TL

 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

1.482 TL

 

VETERİNER FAKÜLTESİ

1.158 TL

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

1.161 TL

 

MİMARLIK FAKÜLTESİ

1.161 TL

 

ZİRAAT FAKÜLTESİ

1.161 TL

 

HUKUK FAKÜLTESİ

939 TL

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

939 TL

 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

852 TL

 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

852 TL

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

852 TL

 

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

570 TL

 

Not: 2017-2018 öğretim yılı harç ve öğrenim ücreti tutarları henüz açıklanmadığından 2016-2017 öğretim yılı harç ve öğrenim ücreti tutarları üzerinden tahsilat yapılacaktır.  Daha sonra harç ve öğrenim ücreti tutarlarında artış olması halinde aradaki fark Şubat 2018 ayı içerisinde 2.taksit harç ve öğrenim ücreti tahsilâtıyla birlikte tahsil edilecektir.

 

KESİN KAYIT YERİ

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

(MERKEZİ ÖĞRENCİ İŞLERİ)

KAMPÜS/DİYARBAKIR

SANTRAL: 0412 241 10 10

DAHİLİ NUMARALAR: 2374-5152-8772-8797