Devlet Konservatuvarı 2012–2013 Eğitim Ve Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı İlan
Duyuruya Ait Ekler
 

DİCLE ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI

2012–2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI İLAN

 

         2012–2013 Eğitim öğretim yılı için Dicle Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Lisans Programlarına, özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacaktır.

 

Alınacak öğrenci sayıları aşağıda belirtilmiştir.

 

Ses Eğitimi Bölümü Lisans Programı …….…………………….........  20 kişi

Temel Bilimler Bölümü Lisans Programı ……………………..........   20 kişi

Türk Halk Oyunları Bölümü Lisans Programı ….…………….........  30 kişi

A-BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklu olanlardan durumu aşağıda belirtilen şartlara uyanlar başvuru yapabilirler.

 

1.        Lise veya dengi okullar veya açık öğretim lisesinden 2011–2012 öğretim yılı veya daha önce mezun durumda olmak

2.        2012 yılında Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) girmiş olmak,

a. Liselerin; Müzik, Sanat (Müzik), Alan/Kol/Bölümlerinden mezun olmuş adaylar için 2012 YGS’ deki (YGS–1, YGS–2, YGS–3, YGS–4, YGS–5 veya YGS–6) puan türlerinden herhangi birinden en az 140,000 puanı almış olmak.

b.     Liselerin; Müzik, Sanat (Müzik), Alan/Kol/Bölümleri dışındaki bir Alan/Kol/Bölümlerinden mezun olmuş adaylar için 2012 YGS’ deki (YGS–1, YGS–2, YGS–3, YGS–4, YGS–5 veya YGS–6) puan türlerinden herhangi birinden en az 140,000 puanı almış olmak gereklidir.

 

B-BAŞVURU YERİ VE TARİHİ

Başvurular 13–17 Ağustos 2012 tarihleri arasında Dicle Üniversitesi Devlet Konservatuarı ŞEHİTLİK semtindeki binasında (İl Milli Eğitim Müdürlüğü Bitişiği) Aday Kayıt Bürosuna mesai saatleri içinde yapılacaktır. Sınav kılavuzu üniversitenin web sayfasından, aday başvuru formu ise aday kayıt bürosundan temin edilecektir.

 

C- SINAV YERİ VE TARİHİ

Sınav 27–31 Ağustos 2012 tarihleri arasında, Dicle Üniversitesi Devlet Konservatuarı ŞEHİTLİK semtindeki binasında (İl Milli Eğitim Müdürlüğü Bitişiği’nde) yapılacaktır.

 

D-BAŞVURU İÇİN GEREKEN BELGELER

1. Alan (Alan/Kol/Bölüm) belirtilen diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ve okunaklı çekilmiş bir adet fotokopisi (fotokopi aslı ile karşılaştırılıp onaylandıktan sonra asıl belge adaya iade edilecektir). (Diploma/Mezuniyet belgesinde Alan/Kol/Bölüm belirtilmemiş ise, Müzik, Sanat (Müzik), alanlarının dışından mezun olmuş gibi kabul edilerek sınav sonucu değerlendirilecektir).

2. 2012 YGS Sonuç Belgesi’nin aslı ve okunaklı çekilmiş bir adet (her bölüm için bir adet) fotokopisi (Fotokopi aslı ile karşılaştırılıp onaylandıktan sonra asıl belge adaya iade edilecektir).

3. Başvuru Formu, kayıt esnasında, kayıt bürosu tarafından adaya verilecektir. Bu form kayıt bürosunda kayıt bürosu tarafından doldurulacak ve adayın son altı ay içinde, Kılık-Kıyafet Yönetmeliğine uygun ve ön cepheden çekilmiş fotoğrafı yapıştırılacaktır.

4. Adayın kayıt esnasında yanında 4 adet fotoğraf bulundurması zorunludur.

5. Nüfus Cüzdan aslı ve okunaklı çekilmiş bir adet (her bölüm için bir adet) fotokopisi. (Fotokopi aslı ile karşılaştırılıp onaylandıktan sonra asıl belge adaya iade edilecektir).

6. Başvuru haftasından en fazla 2 hafta önce Savcılıktan alınmış adli sicil kaydı belgesi

7. Türk Halk Oyunları Bölümü Sınavlarına katılacak adaylar; “Türk Halk Oyunları Performans sınavına girmesinde sakınca yoktur” ibareli herhangi bir sağlık kuruluşundan alınan raporu getirmek zorundadırlar.

8. Dicle Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölümü, Temel Bilimler Bölümü veya Türk Halk Oyunları Bölümü özel yetenek sınavlarından sadece birine başvuracak adayların 150 TL (Yüz Elli Türk Lirası),  iki bölüme başvuracak adayların 250 TL (İki Yüz Elli Türk Lirası), üç bölüme başvuracak adayların 350 TL’yi Vakıflar Bankası Diyarbakır Şubesindeki Dicle Üniversitesi Stratejik Geliştirme Dairesinin, Devlet Konservatuvarı Müdürlüğüne ait TR340001500158007298915553 IBAN Numaralı hesaba yatırıldığına dair banka dekontu.

9. Başvurular şahsen veya adayın noter onaylı bir vekili tarafından yapılabilecektir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek ve işleme konulmayacaktır. Noter onaylı vekil tarafından yapılacak başvurularda doğabilecek ihtilaftan aday mesuldür.

10. Sınava alınmayan, girmeyen, giremeyen, sınavdan çıkarılan, sınav/sınavlardan başarısız olan adayların yatırdığı ücretler, sınav harcı niteliğinde olduğundan geri iade edilmeyecektir.