Sosyal Bilimler Enstitüsü 2011-2012 Eğitim-öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Öğrenci Alımı Başvuru Sonuçları
Duyuruya Ait Ekler
 

BAŞVURU SONUÇLARINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN!!

 

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KESİN KAYIT TARİHLERİ VE KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER

 

Başvuru, Değerlendirme ve Kayıt Bilgileri

Tezsiz Yüksek Lisans,  Yüksek Lisans ve Doktora Programları Başvuru Tarihleri

Sonuçların İlan Tarihi

7 Şubat 2012

Asıl Listeden Giren Adayların Kesin Kayıt Tarihi

8-9 Şubat 2012

Yedek Listeden Kayıt Yaptırmaya Hak
Kazanan Adayların Kesin Kayıt Tarihi

10 Şubat 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tezsiz Yüksek Lisans Programına Kesin Kayıt için Gerekli Belgeler

1.      Öğrenci bilgi formu (Enstitüden temin edilecek),

2.      Lisans/Yüksek Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği,

3.      Transkriptin aslı veya onaylı örneği,

4.      ALES belgesinin aslı veya onaylı örneği,

5.      T.C.kimlik numaralı nüfus cüzdanının onaylı örneği,

6.      6 adet vesikalık fotoğraf,

7.      Erkek adayların askerlik şubesinden alacakları bir yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırmasında askerlik yönünden sakınca olmadığına dair belge,

8.      Üniversitemiz Yönetim Kurulunca belirlenen öğrenim ücretinin birinci taksidinin, Dicle Üniversitesinin Türkiye Vakıflar Bankasındaki TR3900015-00158007298285360 numaralı harçlar hesabına yatırıldığına dair banka dekontu.

(Programın asgari öğrenim süresi olan 3 dönem için belirlenen öğrenim ücreti toplamı 3500 TL’dir. Bu meblağ üç eşit taksit halinde tahsil edilecektir. İlk taksidi kayıt esnasında, diğer iki taksitler ise her dönem başlarında kayıt yenileme işlemi esnasında tahsil edilecektir.)

 

Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına Kesin Kayıt için Gerekli Belgeler

1.        Öğrenci bilgi formu (Enstitüden temin edilecek),

2.        Mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği, (Yüksek lisans programına kayıt yapacakların lisans, doktora programına kayıt yapacakların ise yüksek lisans mezuniyet belgesi )

3.        Transkriptin aslı veya onaylı örneği,

4.        ALES belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,

5.        ÜDS veya KPDS Sonuç belgesinin aslı veya onaylı örneği,

6.        T.C.kimlik numaralı nüfus cüzdanının onaylı örneği,

7.        6 adet vesikalık fotoğraf,

8.        Erkek adayların askerlik şubesinden alacakları bir yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırmasında askerlik yönünden sakınca olmadığına dair belge,

9.      Bakanlar Kurulunca 2011-2012 eğitim-öğretim yılı için belirlenen lisansüstü eğitim katkı payının birinci taksitinin, Dicle Üniversitesinin Türkiye Vakıflar Bankasındaki TR3900015-00158007298285351 numaralı harçlar hesabına yatırıldığına dair banka dekontu.