Yüzme Havuzu Ücreti ile İlgili Duyuru
Duyuruya Ait Ekler
 

            Yüzme Havuzu Ücreti ile İlgili Duyuru

         Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 08/08/2017 Tarihli 10 nolu oturumunda alınan 2017/10-9 karar nosu ile alınan Kararında: “Üniversitemiz Açık ve Kapalı Yüzme Havuzu kullanım ücretleri 2017/3-19 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilmişti. Ancak uygulamada karşılaşılan problemler nedeniyle ek karar alınması gerektiği anlaşıldığından Üniversitemiz personel yakını kartına Anne-Baba, eş ve çocuğa ek olarak damat ve gelin ile torunlarının da havuza girişte personel yakını sayılması, Personel çocuğu ile torununun Maliye Bakanlığının Kamu Sosyal Tesislerine ilişkin Tebliğ (sayı:2017-3) 6.maddesi a-bendinde belirtilen alt sınır olan 6.00 TL (altı lira) alınmasını, Yüzme havuzlarını sürekli kullanan personele aylık üyelik getirilmesini ve ücretin Kamu Sosyal Tesislerine ilişkin tebliğin (sayı:2017-3) 6.maddesinin b-bendinin (5) bölümünde yer alan 6.00 TL’nin 15 katı olan 90.00 TL (doksan lira) alınmasının uygun olduğuna katılanların oy birliğiyle karar verildi.” Dendiğinden;

     1-Personel yakınlarından gelin veya damat ile torunun personel yakın kartlarını buna göre güncellemeleri,

     2-Personel yakını kartında (çocuğu veya torunu) yazılı olanların indirimden faydalanabilmesi için Bilgi İşlem Daire Başkanlığına baş vurmaları gerekmektedir.

     3-Aylık abonelik için Vakıfbank Üniversite Şubesi nezinde bulınan Strateji Daire Başkanlığı hesabına 90 00tl yatırıp dekontla yüzme havuzu girişine müracaat  edilmesi gerekmektedir.

4-Havuz giriş kartı olmayanlardan Misafir ücreti alınacaktır.

      Üniversitemiz mensuplarına duyurulur.

                                                                                                          SKS Daire Başkanlığı