2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YURTDIŞINDAN (YABANCI UYRUKLU) ÖĞRENCİ KABUL İLANI
Duyuruya Ait Ekler
 

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN

BAŞVURU, KABUL VE KAYIT KOŞULLARI

 

A-Başvuru Koşulları

Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;

           

1) Yabancı uyruklu olanların,

2) ) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin,

3) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların,

4) a) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) yurt dışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvuru yapabileceğine”

 

b) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) başvuru yapabilmelerine,

 

5) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCEAL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların,

 

6) Üniversitemize müracaat edecek adayların, Ülkemizdeki Devlet Üniversitelerinin veya Kafkasya Üniversiteler Birliğinin yabancı uyruklu öğrencilere yönelik yapmış oldukları kabul sınavına girmiş ve en az 100 üzerinden 50 puan almış olmaları gerekir. YÖS sonuç belgesi ibraz etmeyen adayın başvurusu kabul edilmeyecek ve değerlendirmeye alınmayacaktır. Yanlış beyanda bulanan adaylar hakkında Üniversitemiz idari merciler nezdinde gerekli işlemleri yapmaya yetkilidir.

 

Başvurular tüm belgeler Türkçe olarak Dicle Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na posta/kargo yoluyla ya da kişisel olarak yapılır. Öğrenci en fazla 4 tercih yapabilir.

 

B-Başvuru için gerekli belgeler: 

  1. Yabancı Uyruklu Öğrenciler için Başvuru Formu: Farklı fakülte ve yüksekokulların birden fazla programına başvurulması halinde bile, yalnız bir başvuru formu doldurulur (başvuru formuna Dicle Üniversitesi genel ağ sayfasından ulaşılabilir).
  2. Lise diplomasının noter ya da Türkiye Büyükelçiliği/Konsolosluğu onaylı Türkçe örneği:

(Adayların lise diplomalarının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığından ya da ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliğinden / Konsolosluğundan alınabilecek “Denklik Belgesi” de kayıt sırasında istenecektir.)

  1. Not Belgesi (transkript): Adayların, lisede aldıkları dersleri ve notlarını gösterir ve Lise Müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not belgelerini kapalı zarf içinde sunmaları gerekmektedir. (Not durum belgesi Türkçe değilse Türkçe’ye çevrilmiş Noter/Türkiye Büyükelçiliği/Konsolosluğu onaylı kopyası da not durum belgesi ile birlikte sunulmalıdır.)
  2. Ülkemiz Devlet Yükseköğretim kurumlarının veya Kafkasya Üniversiteler Birliğinin yapmış oldukları YÖS sonuç belgesi aslı veya internet çıktısı,

 5-   Pasaportun Türkçe’ye çevrili Noterden/Türkiye Büyükelçiliğinden / Konsolosluğundan onaylı fotokopisi,

 

C- Başvuru tarihleri ve başvuru adresi:

·         Başvurular 4-28 Temmuz 2017 tarihleri arasında Dicle Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Kampus / DİYARBAKIR-TÜRKİYE adresine posta/kargo yoluyla ya da kişisel olarak yapılır.

·         (Tel: +90 412 241 10 10/ 2374-5152-2213)

 

D-Başvuruların Değerlendirilmesi

Değerlendirmeler, YÖS sonuçlarına göre puan sıralaması ve ülke barajı dikkate alınarak yapılır.  

 

 E-Türkçe yeterlik

(1) Öğretim dili Türkçe olan programlara kabul edilen adayların kaydolduktan sonra öğrenimlerine başlayabilmeleri için T.C. Üniversitelerine bağlı Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER) veya Üniversitemiz Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin yapmış oldukları Türkçe Yeterlik sınavında yeterli puan almaları gerekir.

Ortaöğrenimini Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Türk liselerinde tamamlayan adaylar ile Türkiye de herhangi bir yükseköğretim kurumundan mezun olanların Türkçesi yeterli olarak kabul edilir.

(2) Adaylardan;

a) (A1 ve A2 ) Düzeyi: Türkçe düzeyi yetersizdir. Türkçe kursu almalıdır.

b) (B1 ve B2) Düzeyi: Türkçe düzeyi yeterli değil, ancak geliştirilmesi koşuluyla kayıt hakkı kazandığı programa kaydı yapılır. Öğrencinin mezuniyeti esnasında Türkçe dil düzeyinin (C1 veya C2) düzeyinde olması gerekir.

c) (C1 ve C2) Düzeyi: Türkçe düzeyi yeterlidir. Kayıt hakkı kazandığı programa kaydı yapılır.

 

(3) Türkçesi yetersiz olarak değerlendirilen adaylar, Dicle Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi veya T.C.Üniversitelerine bağlı Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER) kurslarına devam edeceklerdir. Kurs sonucunda (B1) ve (B2) düzeyinde puan alanlar kayıt olduğu programa doğrudan başlarlar, (B1) ve (B2) düzeyinde puan alamayan öğrenciler ise eğitim-öğretim yılı başında Dicle Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından yapılan Türkçe Muafiyet Sınavına girmek zorundadırlar. Bu sınavda da en az (B1 veya B2) düzeyinde puan alamayanlar yeniden Türkçe eğitimi veren hazırlık kurslarına devam etmek zorundadırlar. Türkçe Hazırlık sınıfına devam eden öğrenciler, en fazla iki yıl izinli sayılacaklardır.

 

F-Ülke Barajı

Kontenjan ayrılan birimlere kabul edilen aynı ülke uyruklu adayların sayısı, ilgili fakülte veya yüksekokula bağlı programların kontenjan toplamının % 20’sini geçemez. İlgili programa başvuran başka ülke uyruğunda adayın olmaması durumunda ise % 20’lik baraj göz önünde bulundurulmayacaktır.

 

G- Sonuçların duyurulması

Sonuçlar internet ortamında duyurulur.  Ayrıca, Üniversitemize kabul edilen adaylara Dicle Üniversitesi tarafından bir kabul mektubu gönderilir. Adayların, bu mektup ile birlikte ülkelerindeki (veya en yakın) Türkiye Büyükelçiliğine/Konsolosluğuna giderek “Öğrenim Vizesi” almaları gerekmektedir. Bu vize, Türkiye’ye giriş yapmak ve üniversiteye kayıt yaptırmak için mutlaka gereklidir.

 

Not-1: YÖS puanının eşitliği halinde, ülke barajı ve tercih sırası da göz önünde bulundurularak diploma notu yüksek olan adaya öncelik verilecektir.

 

2017-2018 YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KAYIT TAKVİMİ

04 Temmuz 2017

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Başvuru Başlangıç Tarihi

28 Temmuz 2017

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Başvuru Bitiş Tarihi

10 Ağustos 2017

Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Üniversitemizin web Sayfasından İlan Edilmesi