pedagojik Formasyon Sertifika Programı Online Kayıt İşlemleri
Duyuruya Ait Ekler
 

ONLİNE KAYIT SİSTEMİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 

DİCLE ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 AKADEMİK YILI

PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI

 

ÖN KAYIT:

 

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına ön kayıt başvuruları 26.09.2012-08.10.2012 tarihleri arasında üniversitemiz web sayfası üzerinden yapılacaktır.

Ön kayıt müracaat ücreti olarak Vakıfbank Dicle Üniversitesi Şubesi

IBAN: TR51 0001 5001 5800 7295 6345 13  Aşağıdaki açıklamayı dikkate alarak 30 TL yatırılacaktır. Ön kayıt ücretinin iadesi söz konusu değildir.

NOT: Online Kayıt sistemimizde görülebilmeniz açısından aşağıdaki yönergelere dikkat ediniz :

--Kurumsal Fatura Tahsilatları menüsünden

--Sınav Ödemeleri

--Diğer Kurum Sınavları

--“ D.Ü.Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon başvuru ücreti ”

şeklinde  ve mutlaka T.C.Kimlik no beyan edilecektir.Para Yatırdıktan en erken 24 saat sonra online kayıt işlemi yapılabilir.

 

 

Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 07.07.2009 gün ve 80 sayılı kararının eki çizelgede yer alan branşlarda, Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına öğrenci alınacaktır. Programa; Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 80 sayılı kararı eki çizelgede yer alan, “Yükseköğretim programlarından Pedagojik Formasyon programını tamamlayanlar” koşulunun yer aldığı programlardan mezun olanlar başvurabilir (80 sayılı karara ve eki çizelgeye aşağıdaki adreslerden ulaşılabilir).

http://ttkb.meb.gov.tr/dosyalar/80sayili/80_cizelge.pdf

 

2012-2013 Akademik yılında Üniversitemizde verilecek olan Pedagojik Formasyon Eğitimi için Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen 200 kişilik kontenjan dahilinde izlenecek başvuru koşulları ve esasları aşağıda verilmiştir. Dersler Cuma günü akşam 17.00’den itibaren hafta sonu yapılacak ve Dicle Üniversitesi Pedagojik Formasyon Yönergesi ve diğer ilgili mevzuat hükümleri esas alınacaktır.

Söz konusu kontenjanın kullanım şekli ve Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programı’nın uygulama esasları aşağıdaki gibidir:

1.      YÖK’ün 13 Eylül 2012 tarihinde almış olduğu karar doğrultusunda 2012-2013 eğitim-öğretim yılında üniversitemize tahsis edilen 200 kişilik kontenjanın %40’ı Milli Eğitim Bakanlığı’nın ihtiyaç duyduğu atamaya esas olan alanlar olan “Rehber öğretmen, Okulöncesi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri, Türk Dili ve Edebiyatı, Müzik, Matematik" için kaynak gösterilen alan mezunlarından,

 

2.      Kontenjanın %60’ının ise yukarıda belirtilen bu alanlar ile birlikte Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının 80 sayılı kararında yer alan aşağıdaki alanlarda öğretmenliğe kaynak olarak gösterilen program mezunlarından alınacaktır. Alan kontenjanlarının belirlenmesinde, ilgili alana başvuranların sayısı dikkate alınacaktır.

 

Tablo : 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılında Üniversitemizce Açılan

Pedagojik Formasyon Eğitimi Alanları

 

ATAMAYA ESAS OLAN ALAN

MEZUN OLDUĞU YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI

REHBER ÖĞRETMEN

Psikoloji Bölümü

OKULÖNCESİ

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü

Çocuk Gelişimi Bölümü

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

İlahiyat Fakültesi

İMAM HATİP LİSESİ MESLEK DERSLERİ

İlahiyat Fakültesi

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

MATEMATİK

Matematik Bölümü

BİYOLOJİ

Biyoloji Bölümü

 

FİZİK

Fizik Bölümü

Fizik Mühendisliği

TARİH

Tarih Bölümü

ARAPÇA

Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü

MÜZİK

Müzik bölümü/ana bilim dalları

 

Güzel Sanatlar Fakültesi ve Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı ile Devlet Konservatuvarının;

 

- Temel Bilimler Bölümü

- Kompozisyon Bölümü

- Ses Eğitimi Bölümü

- Müzik Bilimleri Bölümü

- Çalgı Bölümleri (Nefesli Çalgılar, Yaylı Çalgılar, Vurmalı Çalgılar, Piyano ve Harp, Piyano, Mızraplı Çalgılar)

- Bando Şefliği

- Folklor ve Etnomüzikoloji

- Müzikoloji

- Opera

- Şan ve Opera

- Türk Sanat Müziği

- Çalgı Yapımı

- Şan

- Türk Halk Oyunları

- Türk Müziği

- Türk Musikisi

- Koro

- Müzik Teknolojisi

- Müzik Teorisi

- Türk Halk Müziği

- Türk Halk Müziği (Ses Eğitimi Anasanat Dalı/ Çalgı Eğitimi Anasanat Dalı)

 

FELSEFE

Felsefe Bölümü (En az 16 kredi Sosyoloji, 16 kredi Psikoloji aldığını belgelendiren)

Sosyoloji Bölümü ((En az 16 kredi Felsefe, 16 kredi Psikoloji, 8 kredi Mantık aldığını belgelendiren)

SAĞLIK (Hemşirelik)

Tıp Fakültesi

Hemşirelik Yüksek Okulu

Sağlık Yüksek Okulu

- Sağlık Memurluğu Bölümü

- Ebelik Bölümü

- Hemşirelik Bölümü

Sağlık Bilimleri Fakültesi

- Hemşirelik Bölümü

- Ebelik Bölümü

KİMYA / KİMYA TEKNOLOJİSİ

Kimya Bölümü

Kimya Mühendisliği

BAŞVURU SÜRECİ:

 

ÖN KAYIT:

 

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına ön kayıt başvuruları 26.09.2012-08.10.2012 tarihleri arasında üniversitemiz web sayfası üzerinden yapılacaktır.

Ön kayıt müracaat ücreti olarak Vakıfbank Dicle Üniversitesi Şubesi

IBAN: TR51 0001 5001 5800 7295 6345 13  Aşağıdaki açıklamayı dikkate alarak 30 TL yatırılacaktır. Ön kayıt ücretinin iadesi söz konusu değildir.

NOT: Online Kayıt sistemimizde görülebilmeniz açısından aşağıdaki yönergelere dikkat ediniz :

--Kurumsal Fatura Tahsilatları menüsünden

--Sınav Ödemeleri

--Diğer Kurum Sınavları

--“ D.Ü.Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon başvuru ücreti ”

şeklinde  ve mutlaka T.C.Kimlik no beyan edilecektir.Para Yatırdıktan en erken 24 saat sonra online kayıt işlemi yapılabilir.

 

SONUÇLARIN İLANI:

 

Dicle Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına ön kayıt başvurularının tamamlanmasının ardından kontenjan fazlası başvuru durumunda, adaylar başarı sırasına (Genel not ortalaması) göre sıralanacak ve kontenjan sayılarına göre kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar ile yedekler ilan edilecektir. Genel not ortalaması eşit olan adayların sıralaması, mezun oldukları programa yerleştirildikleri ÖSYM puanına göre yapılacaktır.

Değerlendirme 100’lük not sistemine göre yapılacaktır. Transkriptlerinde 100’lük not sistemine göre notları bulunmayan adaylar, mezun oldukları üniversitelerden 100’lük sisteme göre mezuniyet not karşılıklarını getirmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde başvuruları geçersiz sayılacaktır. Koordinatörlüğümüzce not dönüşümü yapılmayacaktır. Adaylar kesin kayıt hakkını, beyan ettikleri not ortalamaları mezun oldukları üniversiteler tarafından onaylandıktan sonra kazanacaklardır.

 

Sonuçlar 11.10.2012 tarihinde www.dicle.edu.tr web sayfasında ilan edilecektir.

 

KESİN KAYIT:

 

Asiller:

 

Kesin kayıtlar 12-16 Ekim 2012 tarihlerinde 08:00-17:00 saatleri arasında Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Bürosu’na şahsen yapılacaktır. Söz konusu tarihler arasında kesin kayıt yaptırmayanlar kesin kayıt hakkını kaybetmiş olacaktır. Kesin kayıt için, Vakıfbank Dicle Üniversitesi Şubesi IBAN: TR51 0001 5001 5800 7295 6345 13 Ad-Soyadı ve TC kimlik numarası belirtilerek 1.000,00 TL yatırılacaktır.

 

Yedekler:

 

Asil kayıtlar için verilen süre dolduktan sonra boş kalan kontenjanlar 17 Ekim 2012 tarihinde ilan edilecek, 19 Ekim 2012 tarihinde yedek listedeki sıralama dikkate alınarak kesin kayıtları yapılacaktır. Kesin kayıt için,

Vakıfbank Dicle Üniversitesi Şubesi IBAN: TR51 0001 5001 5800 7295 6345 13

Ad-Soyadı ve T.C. kimlik numarası belirtilerek 1.000,00 TL yatırılacaktır.

 

 

Pedagojik Formasyon Sertifika Programı Ücreti:

2012-2013 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Ücreti 2.000,00 TL’dir. Bu ücretin (3) taksit olarak,

Vakıfbank Dicle Üniversitesi  Şubesi IBAN: TR51 0001 5001 5800 7295 6345 13

Ad-Soyadı ve T.C. Kimlik Numarası belirtilerek aşağıda belirtilen tarihlerde yatırılması gerekmektedir.

1. Taksit: 1000 TL olup, 12-16 Ekim 2012 tarihleri arasında yatırılacaktır. Yedeklerden kayıt hakkı kazananlar için 1. taksit yatırma tarihi 19 Ekim 2012 dir.

2. Taksit:  500 TL olup, 14-18 Ocak 2013 tarihleri arasında yatırılacaktır.

3. Taksit:  500 TL olup, 15-19 Nisan 2013 tarihleri arasında yatırılacaktır.

 

 Önemli Tarihler:

Başvuru Tarihleri

26.09.2012  -   08.10.2012

Sonuçların İlan Tarihi

11.10.2012

Kesin Kayıt Tarihi

12-16 Ekim 2012

Yedeklerin Kayıt Tarihi

19 Ekim 2012

Eğitim-Öğretim Başlama Tarihi

22 Ekim 2012

 

ONLİNE KAYIT SİSTEMİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ